อัตราค่าบริการการตรวจสอบอาคาร

งานตรวจสอบบ้านและอาคาร

อัตราค่าบริการการตรวจสอบอาคาร

ค่าบริการงานตรวจสอบบ้านของเรา ท่านสามารถคำนวนได้จากพื้นที่ใช้สอยอาคาร (ตารางเมตร) และเทียบกับตารางค่าบริการของเราได้ตามข้อมูลดังนี้บริการของเราที่เกี่ยวข้อง