เกี่ยวกับเรา

SQUAREONE INSPECTOR รับตรวจสอบอาคาร ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ก่อนโอน พื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือ

รับตรวจบ้านเชียงใหม่

"บ้าน" เป็นสิ่งหนึ่งในความฝันของหลาย ๆ คน ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อลงทุน ซึ่งในการก่อสร้างย่อมมีการแก้ไขงานให้ดีที่สุดเพื่อให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคาร ได้รับบ้านที่ได้มาตรฐานงานก่อสร้างให้ได้มากที่สุด

ทีมงานตรวจสอบอาคารของ SQUAREONE INSPECTOR ของเราเป็น ทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ผู้มีใบประกอบวิชาชีพและที่มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและก่อสร้างมามากกว่า 10 ปี เราตั้งใจใส่ใจการตรวจสอบบ้านและอาคารทุกอย่างอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลงานก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านและเจ้าของอาคาร

รับตรวจบ้าน รับตรวจคอนโด เชียงใหม่

 

บริการจาก SQUAREONE INSPECTOR 

 

ตรวจสอบบ้านก่อนซื้อ ตรวจสอบบ้านก่อนโอน

1. ตรวจสอบบ้านก่อนซื้อหรือโอน

จะเป็นบ้านสร้างสำเร็จทั้งในโครงการจัดสรรและนอกโครงการ เพื่อให้เจ้าของบ้านคนใหม่ ได้มั่นใจกับงานก่อสร้างก่อนการโอนกรรมสิทธิหรือซื้อขาย โดยแจ้งการตรวจสอบและแก้ไขแก่ผู้ขายก่อนได้

 

2. ตรวจสอบบ้านระหว่างก่อสร้างก่อนเบิกงวด

ในกรณีเจ้าของบ้านจ้างผู้รับเหมาหรือโครงการก่อสร้างบ้าน การตรวจสอบงานก่อสร้างในแต่ละงวดงานเพื่อตรวจความถูกต้องของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง และการจัดการงานก่อสร้าง จึงจำเป็น เพราะงานบางประเภทต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขก่อนที่จะทำงานขั้นต่อไป เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของอาคาร

ตรวจสอบบ้านระหว่างก่อสร้างก่อนเบิกงวด

ตรวจสอบสภาพบ้านก่อนหมดประกันผลงาน

3. ตรวจสอบสภาพบ้านก่อนหมดประกันผลงาน

โดยปกติอาคารที่สร้างโดยโครงการหรือผู้รับเหมา จะมีการทำประกะนปลงานก่อสร้างไว้ให้เจ้าของอาคาร เพื่อให้ทราบถึงความรับผิดชอบของผู้ก่อสร้าง ในการแก้ไขอาคารถ้าเกิดมีปัญหาขึ้น อยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรับประกันผลงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลา 1 - 2 ปีหลังจากการส่งมอบงาน

4. งานตรวจสอบสภาพอาคารเก่า

เจ้าของอาคารใหม่ที่ต้องการซื้ออาคารมาปรับปรุงหรือต่อเติม ควรมีการตรวจเช็คสภาพอาคารทั้งหมดก่อนเพือ่ให้ทราบถึงข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคารเก่า และยังสามารถตรวจสอบความปลอดภัยในการในอาคารเบื้องต้นได้โดยการตรวจสอบโครงสร้างและระบบประกอบอาคารก่อน

งานตรวจสอบสภาพอาคารเก่า

 

"Your property we care"

รับตรวจบ้าน คอนโด เชียงใหม่ โดยทีมสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ

Building inspector Chaingmai