บริการตรวจห้องคอนโดมิเนียม

งานตรวจสอบบ้านและอาคาร

บริการตรวจห้องคอนโดมิเนียม

บริการตรวจห้องคอนโดมิเนียม ก่อนโอน ใส่ใจในการตรวจภายในห้อง เฟอร์นิเจอร์ และงานระบบต่าง


สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ ให้บริการรับตรวจห้องคอนโดมิเนียมก่อนโอน ก่อนหมดประกันตามสัญญา เราเป็นทีมสถาปนิกและวิศวกร ที่มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและก่อสร้างมามากกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดด้านวัสดุ งานฝีมือช่าง และการเก็บงาน จะถูกวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างได้มาตรฐาน เพื่อให้คุณได้รับการอย่างดีที่สุด

เรายังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และอุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจสอบห้องคอนโดมิเนียม เพื่อให้งานที่ออกมา มีความเรียบร้อย สวยงาม ตรวจสอบได้ และการส่งรายงานการ ก็ใช้เวลารวดเร็ว

 

ค่าบริการสำหรับตรวจห้องคอนโดมิเนียม

ค่าบริการตรวจรับคอนโดมิเนียม

 


บริการของเราที่เกี่ยวข้อง