ตรวจ-ก่อนผู้รับเหมาส่งงวดงาน

งานตรวจสอบบ้านและอาคาร

ตรวจ-ก่อนผู้รับเหมาส่งงวดงาน

ในกรณีจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้าน ทีมงานของเราให้บริการงานตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง เสปควัสดุ รวมถึงรูปแบบอาคาร ก่อนทีมผู้รับเหมาส่งงานในงวด หรือก่อนส่งมอบบ้าน


บริการของเราที่เกี่ยวข้อง