How to Check ระบบน้ำและไฟฟ้า ระบบสำคัญที่ต้องตรวจบ้านอย่างละเอียด

How to Check ระบบน้ำและไฟฟ้า ระบบสำคัญที่ต้องตรวจบ้านอย่างละเอียด

02 พ.ย. 2565   ผู้เข้าชม 129

ระบบน้ำและไฟฟ้าจัดเป็นระบบสำคัญที่บริษัทรับตรวจบ้านทุกพื้นที่ หรือแม้แต่ สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ บริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอนเชียงใหม่ก็ให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นระบบที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถตรวจเช็คได้ด้วยสายตาเปล่า  เสียหายได้ง่ายแล้ว ยังเป็นระบบที่หากปล่อยให้ชำรุดจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย

สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ บริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอนเชียงใหม่

ในบทความนี้เราจึงจะมาลงลึกในรายละเอียดของการตรวจสอบระบบน้ำและไฟฟ้าพร้อมกันว่ามีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 

วิธีตรวจสอบระบบน้ำ ให้ใช้งานได้สบายใจไร้รอยรั่วซึม

วิธีตรวจสอบระบบน้ำ

โดยส่วนใหญ่ สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ บริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอนเชียงใหม่และทุกบริษัทตรวจบ้าน จะทำการตรวจระบบน้ำด้วยวิธีตรวจสอบการระบายของน้ำทั้งบริเวณรอบบ้านและภายในบ้าน โดยท่อระบายน้ำจะต้องใช้ได้ดี น้ำสามารถระบายได้เร็วและท่อน้ำต้องไม่ส่งกลิ่นเหม็น ทั้งการระบายของน้ำในห้องน้ำ, การระบายน้ำในห้องครัว, การระบายน้ำของรางน้ำฝน ไปจนถึงการระบายน้ำเสียจากตัวบ้านลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ โดยวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

  • ห้องครัวและห้องน้ำ

วิธีตรวจสอบระบบน้ำให้องครัวและห้องน้ำ

ตรวจสอบว่ามีการอุดตันของการระบายน้ำหรือไม่ ทั้งจากการเปิดใช้งานสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำต้องไม่อุดตัน เอ่อล้น และส่งกลิ่นเหม็น ส่วนท่อระบายน้ำที่พื้นจะต้องระบายน้ำได้ทัน ไม่เอ่อท่วม รวมไปถึงตรวจสอบจุดที่ใช้วางเครื่องซักผ้าว่า เมื่อมีการระบายน้ำออกจากเครื่องแล้ว น้ำเอ่อท่วมพื้นที่หรือมีการระบายได้ดี 

  • ต้องตรวจแปลนบ้าน

ตรวจระบบการเดินท่อในแปลนบ้าน

การตรวจแปลนบ้านเพื่อให้เห็นถึงระบบการเดินท่อน้ำก่อนที่จะระบายน้ำเสียสู่รางสาธารณะหรือบ่อพักต่าง ๆ ว่ามีเส้นทางเดินน้ำอย่างไร สิ่งที่ควรทำคือการเปิดบ่อพักน้ำเสีย เพื่อดูว่ามีน้ำไหลมาตามแปลนจริงหรือไม่ และความสะอาดของบ่อพักเป็นอย่างไร ซึ่งหากพบปัญหาว่ามีการอุดตันหรือบ่อพักน้ำสกปรกต้องแจ้งช่างหรือผู้รับผิดชอบให้ทำการลอกท่อและทำความสะอาดบ่อพักใหม่ 

และถ้าหากพบปัญหาของน้ำไม่ไหลลงสู่บ่อพักน้ำตามแปลน จะแสดงถึงการก่อสร้างที่ผิดรูปแบบ ต้องเร่งแก้ไขให้ตรงกับแปลน หรือทำการวางท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมด ซึ่งในข้อนี้คุณต้องพึ่งบริษัทรับตรวจบ้านเชียงใหม่ หรือบริษัทรับตรวจบ้านในพื้นที่ของคุณให้ทำการตรวจสอบแปลนบ้าน 

วิธีการตรวจระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

วิธีการตรวจระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

เราได้รู้จักวิธีการตรวจระบบน้ำกันไปแล้ว ต่อไปเราจะมาศึกษาวิธีการตรวจระบบไฟฟ้าพร้อมกัน ซึ่งในเชิงลึกที่ไม่ใช่การตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณใช้บริการบริษัทรับตรวจบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะงานระบบไฟฟ้าที่แท้จริงจะเรียกว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ต้องใช้สถาปนิกเป็นผู้ตรวจสอบ โดยเราสามารถแบ่งระบบไฟออกเป็น ระบบไฟส่องสว่าง และระบบไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีการตรวจสอบระบบไฟมีดังต่อไปนี้

  •  ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง

วิธีการตรวจระบบไฟฟ้า การส่องสว่างของไฟ

คือการตรวจหลอดไฟและดวงโคมไฟทุกดวงในบ้าน หากหลอดใดขาด เปิดไม่ติด ต้องทำการเปลี่ยน เพราะการเปิดไฟไม่ติดอาจจะหมายถึงขั้วหลอดไฟเสียร่วมด้วย ไม่ใช่หลอดไฟเสียเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านมือสองที่มีอายุมากแล้ว โดยส่วนใหญ่จะใช้ขั้วหลอดไฟแบบเก่าที่ยังคงเป็นหลอดตะเกียบอยู่ ควรแจ้งเจ้าของบ้านหรือโฟร์แมนให้เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเป็นระบบ LED เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานนานกว่าขั้วหลอดไฟแบบเดิม

  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลัง

วิธีการตรวจระบบไฟฟ้า ตรวจระบบไฟฟ้ากำลัง

คือการตรวจสอบตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าของบ้านทั้งหมด รวมไปถึงตรวจการทำงานของเครื่องตัดไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟฟ้าดูด และไฟฟ้าเกินพิกัด โดยวิธีการตรวจสอบเครื่องตัดไฟ ให้กดที่ปุ่ม Test ในบางยี่ห้อจะแทนด้วยตัว “T” เมื่อกดปุ่มลงไปแล้วเครื่องต้องทำการตัดไฟทั้งหมดภายในบ้าน จึงจะมั่นใจว่าเครื่องยังทำงานได้ดีอยู่

ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าของบ้านจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุด

ส่วนตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าของบ้านจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุด และที่สำคัญจะต้องมีตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า หากไม่มีควรแจ้งแก้ไขด้วยการติดตั้งตู้ให้ได้มาตรฐาน ส่วนเครื่องตัดไฟหากพบว่าชำรุดใช้งานไม่ได้ จะต้องซื้อใหม่เท่านั้น เพราะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิต

ระบบน้ำและไฟฟ้านับเป็นหัวใจหลักของการอยู่อาศัย ดังนั้นการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานต้องยกให้เป็นหน้าที่ของ สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ บริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอนเชียงใหม่ เพราะเรามีสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในงานระบบน้ำและไฟฟ้า มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งการตรวจสอบไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีประสบการณ์ในวงการก่อสร้างมานาน สามารถแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาให้แก่ทีมก่อสร้าง รวมไปถึงมีความเชี่ยวชาญในการพูดคุยสื่อสารกับโฟร์แมน ช่วยให้การแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ เป็นไปตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับเขียนแบบบ้านมือสอง ให้แก่ผู้ที่สนใจรีโนเวท ต่อเติม หรือแก้ไขบ้านได้ด้วย


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

6 จุดสำคัญที่เกิดปัญหาบ่อย ต้องตรวจบ้านก่อนรับโอน
09 พ.ย. 2565

6 จุดสำคัญที่เกิดปัญหาบ่อย ต้องตรวจบ้านก่อนรับโอน

ความรู้งานตรวจบ้าน
อาชีพตรวจบ้านและคอนโดเชียงใหม่ เพื่อนที่รู้ใจคนใหม่ของผู้อยู่อาศัย
08 ต.ค. 2565

อาชีพตรวจบ้านและคอนโดเชียงใหม่ เพื่อนที่รู้ใจคนใหม่ของผู้อยู่อาศัย

ความรู้งานตรวจบ้าน
ตรวจรับบ้านคืออะไร ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ
01 ธ.ค. 2565

ตรวจรับบ้านคืออะไร ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ความรู้งานตรวจบ้าน