How to Check ระบบน้ำและไฟฟ้า ระบบสำคัญที่ต้องตรวจบ้านอย่างละเอียด

How to Check ระบบน้ำและไฟฟ้า ระบบสำคัญที่ต้องตรวจบ้านอย่างละเอียด

02 พ.ย. 2565   ผู้เข้าชม 72

ระบบน้ำและไฟฟ้าจัดเป็นระบบสำคัญที่บริษัทรับตรวจบ้านทุกพื้นที่ หรือแม้แต่ สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ บริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอนเชียงใหม่ก็ให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นระบบที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถตรวจเช็คได้ด้วยสายตาเปล่า  เสียหายได้ง่ายแล้ว ยังเป็นระบบที่หากปล่อยให้ชำรุดจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย

สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ บริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอนเชียงใหม่

ในบทความนี้เราจึงจะมาลงลึกในรายละเอียดของการตรวจสอบระบบน้ำและไฟฟ้าพร้อมกันว่ามีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 

วิธีตรวจสอบระบบน้ำ ให้ใช้งานได้สบายใจไร้รอยรั่วซึม

วิธีตรวจสอบระบบน้ำ

โดยส่วนใหญ่ สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ บริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอนเชียงใหม่และทุกบริษัทตรวจบ้าน จะทำการตรวจระบบน้ำด้วยวิธีตรวจสอบการระบายของน้ำทั้งบริเวณรอบบ้านและภายในบ้าน โดยท่อระบายน้ำจะต้องใช้ได้ดี น้ำสามารถระบายได้เร็วและท่อน้ำต้องไม่ส่งกลิ่นเหม็น ทั้งการระบายของน้ำในห้องน้ำ, การระบายน้ำในห้องครัว, การระบายน้ำของรางน้ำฝน ไปจนถึงการระบายน้ำเสียจากตัวบ้านลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ โดยวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

  • ห้องครัวและห้องน้ำ

วิธีตรวจสอบระบบน้ำให้องครัวและห้องน้ำ

ตรวจสอบว่ามีการอุดตันของการระบายน้ำหรือไม่ ทั้งจากการเปิดใช้งานสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำต้องไม่อุดตัน เอ่อล้น และส่งกลิ่นเหม็น ส่วนท่อระบายน้ำที่พื้นจะต้องระบายน้ำได้ทัน ไม่เอ่อท่วม รวมไปถึงตรวจสอบจุดที่ใช้วางเครื่องซักผ้าว่า เมื่อมีการระบายน้ำออกจากเครื่องแล้ว น้ำเอ่อท่วมพื้นที่หรือมีการระบายได้ดี 

  • ต้องตรวจแปลนบ้าน

ตรวจระบบการเดินท่อในแปลนบ้าน

การตรวจแปลนบ้านเพื่อให้เห็นถึงระบบการเดินท่อน้ำก่อนที่จะระบายน้ำเสียสู่รางสาธารณะหรือบ่อพักต่าง ๆ ว่ามีเส้นทางเดินน้ำอย่างไร สิ่งที่ควรทำคือการเปิดบ่อพักน้ำเสีย เพื่อดูว่ามีน้ำไหลมาตามแปลนจริงหรือไม่ และความสะอาดของบ่อพักเป็นอย่างไร ซึ่งหากพบปัญหาว่ามีการอุดตันหรือบ่อพักน้ำสกปรกต้องแจ้งช่างหรือผู้รับผิดชอบให้ทำการลอกท่อและทำความสะอาดบ่อพักใหม่ 

และถ้าหากพบปัญหาของน้ำไม่ไหลลงสู่บ่อพักน้ำตามแปลน จะแสดงถึงการก่อสร้างที่ผิดรูปแบบ ต้องเร่งแก้ไขให้ตรงกับแปลน หรือทำการวางท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมด ซึ่งในข้อนี้คุณต้องพึ่งบริษัทรับตรวจบ้านเชียงใหม่ หรือบริษัทรับตรวจบ้านในพื้นที่ของคุณให้ทำการตรวจสอบแปลนบ้าน 

วิธีการตรวจระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

วิธีการตรวจระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

เราได้รู้จักวิธีการตรวจระบบน้ำกันไปแล้ว ต่อไปเราจะมาศึกษาวิธีการตรวจระบบไฟฟ้าพร้อมกัน ซึ่งในเชิงลึกที่ไม่ใช่การตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณใช้บริการบริษัทรับตรวจบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะงานระบบไฟฟ้าที่แท้จริงจะเรียกว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ต้องใช้สถาปนิกเป็นผู้ตรวจสอบ โดยเราสามารถแบ่งระบบไฟออกเป็น ระบบไฟส่องสว่าง และระบบไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีการตรวจสอบระบบไฟมีดังต่อไปนี้

  •  ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง

วิธีการตรวจระบบไฟฟ้า การส่องสว่างของไฟ

คือการตรวจหลอดไฟและดวงโคมไฟทุกดวงในบ้าน หากหลอดใดขาด เปิดไม่ติด ต้องทำการเปลี่ยน เพราะการเปิดไฟไม่ติดอาจจะหมายถึงขั้วหลอดไฟเสียร่วมด้วย ไม่ใช่หลอดไฟเสียเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านมือสองที่มีอายุมากแล้ว โดยส่วนใหญ่จะใช้ขั้วหลอดไฟแบบเก่าที่ยังคงเป็นหลอดตะเกียบอยู่ ควรแจ้งเจ้าของบ้านหรือโฟร์แมนให้เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเป็นระบบ LED เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานนานกว่าขั้วหลอดไฟแบบเดิม

  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลัง

วิธีการตรวจระบบไฟฟ้า ตรวจระบบไฟฟ้ากำลัง

คือการตรวจสอบตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าของบ้านทั้งหมด รวมไปถึงตรวจการทำงานของเครื่องตัดไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟฟ้าดูด และไฟฟ้าเกินพิกัด โดยวิธีการตรวจสอบเครื่องตัดไฟ ให้กดที่ปุ่ม Test ในบางยี่ห้อจะแทนด้วยตัว “T” เมื่อกดปุ่มลงไปแล้วเครื่องต้องทำการตัดไฟทั้งหมดภายในบ้าน จึงจะมั่นใจว่าเครื่องยังทำงานได้ดีอยู่

ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าของบ้านจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุด

ส่วนตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าของบ้านจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุด และที่สำคัญจะต้องมีตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า หากไม่มีควรแจ้งแก้ไขด้วยการติดตั้งตู้ให้ได้มาตรฐาน ส่วนเครื่องตัดไฟหากพบว่าชำรุดใช้งานไม่ได้ จะต้องซื้อใหม่เท่านั้น เพราะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิต

ระบบน้ำและไฟฟ้านับเป็นหัวใจหลักของการอยู่อาศัย ดังนั้นการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานต้องยกให้เป็นหน้าที่ของ สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ บริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอนเชียงใหม่ เพราะเรามีสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในงานระบบน้ำและไฟฟ้า มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งการตรวจสอบไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีประสบการณ์ในวงการก่อสร้างมานาน สามารถแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาให้แก่ทีมก่อสร้าง รวมไปถึงมีความเชี่ยวชาญในการพูดคุยสื่อสารกับโฟร์แมน ช่วยให้การแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ เป็นไปตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับเขียนแบบบ้านมือสอง ให้แก่ผู้ที่สนใจรีโนเวท ต่อเติม หรือแก้ไขบ้านได้ด้วย


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

วิธีตรวจโครงสร้างบ้านมือสองเองเบื้องต้น ก่อนเรียกมืออาชีพมาตรวจซ้ำ
05 ต.ค. 2565

วิธีตรวจโครงสร้างบ้านมือสองเองเบื้องต้น ก่อนเรียกมืออาชีพมาตรวจซ้ำ

ความรู้งานตรวจบ้าน
ตรวจรับบ้านคืออะไร ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ
01 ธ.ค. 2565

ตรวจรับบ้านคืออะไร ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ความรู้งานตรวจบ้าน
คนมีบ้านต้องรู้ ปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องดี ต้องรีบตรวจสอบและแก้ไข
05 ม.ค. 2566

คนมีบ้านต้องรู้ ปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องดี ต้องรีบตรวจสอบและแก้ไข

ความรู้งานตรวจบ้าน