ก่อนซื้อบ้าน อย่างแรกที่ต้องเตรียมคือเงิน!

ก่อนซื้อบ้าน อย่างแรกที่ต้องเตรียมคือเงิน!

25 ม.ค. 2564   ผู้เข้าชม 146

ก่อนซื้อบ้าน ปัจจัยที่ต้องเตรียมอันดับแรก คือ เงิน!!

ที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยหนึ่ง ในการดำรงชีวิต สำหรับคนที่กำลังวางแผนเพื่อที่จะซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยนั้น นอกจากทำเลที่ตั้ง,รูปแบบบ้านแล้ว ก็อยากมองหาบ้านในราคาที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเอง นอกจากปัจจัยด้านการเงินแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ควรวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ได้บ้านหลังที่คุณต้องการ

บทความนี้ นำเสนอปัจจัยแรก ที่คุณควรเตรียมความพร้อมก่อนซื้อบ้าน คือ เรื่องการเงิน!!

 

ความพร้อมด้านการเงิน

การเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อบ้าน เพราะบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งการตรวจสอบสภาวะทางการเงินของคุณให้ดีก่อนว่าราคาบ้านที่ต้องการคุณสามารถจ่ายไหวหรือไม่ หรือว่าคุณจะหาแหล่งเงินทุนด้วยการกู้กับธนาคาร ก็ต้องตรวจสอบว่ารายได้ของคุณนั้นสามารถยื่นกู้กับธนาคารได้ตามราคาบ้านที่ต้องการซื้อหรือไม่ เพราะถ้าขาดเรื่องสภาพคล่องทางการเงินไป ก็จะทำให้โอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของบ้านนั้นหลุดลอยไปได้

ตรวจสอบเงินออมของคุณ

 

ถ้ามองกันตามตรงแล้ว เงินออมจะเป็นเงินก้อนที่ใช้สำหรับเป็นเงินต้นของการซื้อบ้าน เนื่องจากการยื่นกู้ของคุณอาจจะไม่ได้วงเงินเต็มจำนวนของราคาบ้าน ดังนั้นสิ่งที่ควรมีคือเงินก้อนที่คิดเป็น 15 – 20% ของราคาบ้าน เพื่อให้คุณสามารถนำมาทบกับเงินที่กู้ได้เพื่อซื้อบ้านหลังที่ต้องการ เงินก้อนนี้ยังต้องใช้จ่ายค่าบริการโอนและค่าสัญญาต่างๆ ในขั้นตอนการซื้อบ้าน นอกจากนี้เงินออมยังเป็นเครดิตการเดินบัญชีของคุณซึ่งส่งผลต่อการยื่นกู้ให้ผ่านได้ง่ายขึ้นด้วย

ตรวจสอบเครดิตของคุณ

ถึงจะตรวจสอบรายได้และ Statement อย่างสม่ำเสมอแล้วพบว่าคุณยื่นกู้ได้แน่นอน แต่กลับพบว่าธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้กับคุณ เนื่องจากคุณมีหนี้สินที่ค้างชำระจากการกู้ยืมก่อนหน้า หรือค่าบัตรเครดิตที่ยังจ่ายยอดไม่ครบ โดยคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระเหล่านี้ได้จาก สำนักงานเครดิตแห่งชาติ (NCB) เพื่อดูยอดค้างชำระ และจัดการให้เรียบร้อยก่อน เพื่อสร้างเครดิตกับวินัยทางการเงินที่ดีต่อสถาบันทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม การกู้เงินเพื่อซื้อบ้านนั้นสถาบันทางการเงินจะพิจารณาถึงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้กู้ ว่ากู้สินเชื่อไปใช้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่และตัวของผู้กู้เองจะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดผ่อนชำระต่อเดือนเพื่อวางแผนได้ก่อน

สุดท้ายนี้ เมื่อได้แผนการเงินที่ต้องการแล้ว อย่าลืมหาบริษัทตรวจบ้านดีๆ ไว้ก่อน เพื่อความมั่นใจ


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง
04 มิ.ย. 2566

วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร
28 พ.ค. 2566

หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
6 จุดสำคัญที่เกิดปัญหาบ่อย ต้องตรวจบ้านก่อนรับโอน
09 พ.ย. 2565

6 จุดสำคัญที่เกิดปัญหาบ่อย ต้องตรวจบ้านก่อนรับโอน

ความรู้งานตรวจบ้าน