ทำไมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง มาหาคำตอบเรื่องนี้กัน

ทำไมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง มาหาคำตอบเรื่องนี้กัน

05 ก.ค. 2566   ผู้เข้าชม 106

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง เป็นหน้าที่หลักของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ และการตรวจสอบนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้ที่ปรึกษางานก่อสร้างทราบได้ทันทีว่า ตำแหน่งที่ตรวจนั้นได้มาตรฐาน หรือมีจุดบกพร่องต้องแก้ไข สามารถลดปัญหาความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ดี เพราะหน้าที่ตั้งแต่ดูสัญญา ศึกษาแบบแปลน ไปจนถึงตรวจสอบราคา คือ หน้าที่ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ดังนั้นอย่าปล่อยให้ปัญหาการก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วจัดการแก้ไขทีหลัง

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง

รวม 18 เรื่องที่ต้องตรวจสอบ เพื่อความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละจุดของงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างที่ผิดพลาดหรือไม่ได้มาตรฐาน เมื่อพบปัญหาจึงสามารถแก้ไขได้ทันที ไม่ต้องหยุดการก่อสร้างเพื่อแก้ไขย้อนหลัง โดยจุดที่ต้องตรวจสอบมีดังนี้

การวางเสาเข็ม การวางผัง การวางคาน

1. การวางผัง

ตรวจสอบการวางหมุดงานให้เป็นไปตามแผนผังของวิศวกร รวมไปถึงตรวจสอบตำแหน่งการวางหมุดตำแหน่งของเสาต่าง ๆ 

2. การวางเสาเข็ม

ตรวจสอบตำแหน่งและระดับการวางเสาเข็ม รวมไปถึงตรวจสอบคุณภาพของเสาเข็ม

3. การวางรากฐาน

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะตรวจสอบตำแหน่งฐานรากและตอม่อให้ได้ระดับ ขนาด และจำนวนที่วิศวกรได้ออกแบบไว้

4. การวางคาน

ตรวจสอบระดับการเทคอนกรีตให้ได้ตำแหน่งที่ออกแบบไว้ รวมไปถึงจำนวนของคาน นอกจากนี้ยังตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับวางคาน ไปจนถึงตรวจงานคอนกรีตหลังจากถอดออกจากแบบหล่อแล้ว

5. การวางท่อ

ตรวจสอบแนวเดินท่อ ทั้งท่อประปา ท่อไฟ และท่อกำจัดปลวก ให้ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแผนผัง รวมไปถึงทดสอบระบบท่อปลวกและท่อประปาหลังจากวางท่อแล้ว

6. การวางเสาโครงสร้าง

ตรวจสอบการวางเหล็กสำหรับเสาโครงสร้าง ให้ตรงกับตำแหน่งในแผนผังแบบก่อสร้าง และตรวจสอบแนวดิ่งของเสาโครงสร้าง

โครงสร้างหลังคา โครงสร้างบันได้ การติดตั้งวงกบ

7. โครงสร้างบันได้

ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ ขนาด และโครงสร้างทั้งหมด

8. โครงสร้างหลังคา

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของวัสดุหลังคาว่าตรงกับขนาดที่ออกแบบหรือไม่ รวมไปถึงตรวจสอบงานโครงใต้หลังคาว่ามีการเชื่อมเหล็กและการมุงหลังคาถูกต้องหรือไม่

9. โครงสร้างผนัง

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่จะตรวจสอบโครงสร้างผนังทั้งแนวราบและแนวดิ่ง และตรวจสอบวิธีการก่อสร้างอิฐว่าใช้วิธีตามที่วิศวกรออกแบบหรือไม่

10. โครงสร้างอื่น ๆ

ตรวจสอบตั้งแต่ท่อไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ท่อประปา และระบสุขาภิบาลต่าง ๆ เช่น งานวางแนวท่อในผนัง, งานวางท่อบนเพดาน, การติดตั้งกล่องไฟว่ามีตำแหน่ง ระยะ และจำนวนตามแผนผังหรือไม่, ตรวจหารอยรั่วซึมของงานประปา และตรวจสอบความเรียบร้อยของเทคนิคการร้อยสายไฟ เป็นต้น

11. การติดตั้งวงกบ

จัดการตรวจสอบระบบวงกบ ทั้งประตูและหน้าต่างทั้งหมด ด้วยวิธีตรวจสอบระดับและการตรวจสอบแนวดิ่ง รวมไปถึงเช็กวัสดุก่อสร้างที่ใช้ทำวงกบว่ามีคุณภาพหรือไม่ และการติดตั้งต้องตรงกับตำแหน่งในแผนผัง

12. การติดตั้งฝ้าเพดาน

ตรวจสอบให้ได้ระดับตามแบบที่วิศวกรออกแบบ ตรวจสอบระยะห่างของช่องว่างใต้หลังคา และทดสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ทำแผ่นฝ้า สุดท้ายคือตรวจความเรียบร้อยของการเก็บงาน การเก็บรอยต่อ และการเก็บหัวตะปู

การติดตั้งฝ้าเพดาน การติดตั้งสุขภัณฑ์ การทาสี

13. การปูพื้น

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ จะตรวจสอบวัสดุที่ใช้ปูพื้นผิว เช่น หินอ่อน, กระเบื้อง, ไม้แท้ และไม้ลามิเนต เป็นต้น ที่สำคัญคือที่ปรึกษาจะตรวจระดับของงานปูพื้นให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย 

14. การติดตั้งสุขภัณฑ์

เช็กยี่ห้อและรุ่นให้ตรงกับที่กำหนด จากนั้นจะตรวจตำแหน่งรวมไปถึงระดับที่ติดตั้ง และจะเช็กการรั่วซึมของน้ำเมื่อมีการใช้งาน สุดท้ายคือความแข็งแรงในการติดตั้ง

15. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เช็กความเรียบร้อยปลอดภัยของการติดตั้งปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ และโคมไฟ จากนั้นจะเช็กว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้จริง และจะไปตรวจสอบตำแหน่งของการติดตั้งตู้โหลดไฟฟ้า รวมไปถึงทดสอบการทำงาน

16. ตรวจพื้นที่โดยรอบก่อนการกลบดิน

ก่อนการกลบดินที่ปรึกษางานก่อสร้างจะตรวจสอบความเรียบร้อยของงานติดตั้งถังบำบัด เช็กการติดตั้งปั๊มน้ำและแท่นวาง รวมไปถึงตรวจการติดตั้งบ่อพัก และความเรียบร้อยของงานท่อใต้ดินรอบบ้าน ทั้งหมดนี้จะต้องตรงกับแผนผังและแบบแปลนที่ออกแบบมาจากวิศวกร

17. งานที่จอดรถ

ซึ่งจะรวมไปถึงงานถนนรอบโครงการด้วย ที่ปรึกษาจะตรวจสอบการบดอัดดินของถนนรอบโครงการ และจะตรวจสอบการวางเหล็ก และการเทพื้นที่จอดรถไม่ให้เกิดความผิดพลาด

18. การทาสี

เช็กคุณภาพของสี และตรวจว่ามีเฉดสี ยี่ห้อ และรุ่นตรงกับที่กำหนด จากนั้นจะเช็กความเรียบร้อยของงานทาสีทั้งภายในและภายนอก หากพบตำแหน่งที่ต้องแก้ไข ที่ปรึกษาจะแจ้งให้แก้ไขทันที

ที่ปรึกษางานก่อสร้างบริษัท สแควร์วัน อินสเปคเตอร์

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องติดตามตรวจสอบทุกกระบวนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนผังและการออกแบบของวิศวกรเพื่อป้องกันความผิดพลาด ก่อนที่จะส่งมอบงานให้แก่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการ นอกจากนี้บริษัท สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ ของเรายังมีให้บริการตรวจบ้านในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปางด้วย


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา
28 มิ.ย. 2566

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง
04 มิ.ย. 2566

วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
การติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาในโครงการก่อสร้าง
13 มิ.ย. 2566

การติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาในโครงการก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง