การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา

14 มิ.ย. 2566   ผู้เข้าชม 29

อาชีพที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางการทำงานเพื่อเป้าหมายให้เกิดการประสบความสำเร็จในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีทั้งคุณภาพ และมีราคาต้นทุนที่คุ้มค่า เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ที่ปรึกษางานก่อสร้างมุ่งมั่นที่จะช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการทุกกระบวนการก่อสร้าง รวมไปถึงตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ทั้งการตรวจสอบการติดตั้งระบบดับเพลิง การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และความสบายใจของเจ้าของอาคาร

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

หลักการตรวจสอบการติดตั้งระบบดับเพลิงภายในอาคาร

อาคารและตึกเป็นสถานที่ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก อีกทั้งยังมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง พร้อมกับความสูงของตัวอาคาร การติดตั้งระบบดับเพลิงจึงต้องมีประสิทธิภาพสูง ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องมีหลักการตรวจสอบที่ละเอียดถี่ถ้วน คือ

การตรวจสอบการติดตั้งระบบดับเพลิงภายในอาคาร

 • ตรวจแปลนอาคาร ภายในอาคารจะต้องติดแผนผังอาคารของแต่ละชั้น และจะต้องติดทุกชั้น เพื่อแสดงถึงตำแหน่งที่ผู้อยู่อาศัยอยู่ ตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางที่ใช้หนีไฟ และตำแหน่งประตูฉุกเฉิน
 • มีไฟส่องสว่าง ป้ายแจ้งตำแหน่งเส้นทางหนีไฟจะต้องติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน และจะต้องมีแสงไฟส่องสว่างนำสายตาไปสู่ประตูฉุกเฉิน
 • ประตูฉุกเฉิน บริเวณประตูฉุกเฉินตั้งแต่ผนังโดยรอบประตู และบานประตู จะต้องใช้วัสดุทนไฟ และต้องติดตั้งให้สามารถผลักออกไปสู่บันไดหนีไฟได้ และเมื่อหนีลงไปสู่ชั้นล่าง หรือหนีขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้า ประตูฉุกเฉินต้องติดตั้งให้ผลักออกไปจากบันไดหนีไฟได้
 • บันไดหนีไฟ จะต้องมี 2 จุด และต้องไม่มีสิ่งของกีดขวาง โดยเฉพาะวัตถุไวไฟหรือติดไฟง่าย และจะต้องมีช่องสำหับระบายควัน
 • อุปกรณ์ดับเพลิง ควรติดตั้งเป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และจะต้องติดตั้งทุกชั้นสำหรับการควบคุมเพลิงเบื้องต้น และจะต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเสมอ
 • สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ต้องใช้งานได้เสมอ ทั้งตัวกริ่งสัญญาณ เครื่องดักจับควันและความร้อน ระบบเตือนภัยฉุกเฉินทั้งรูปแบบแสงและเสียง
 • ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะตรวจสอบให้มั่นใจว่า ระบบไฟฟ้าสำรองได้ถูกแยกจากระบบไฟฟ้าหลักภายในอาคาร เพื่อให้ไฟสำรองใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ ที่สำคัญไฟสำรองจะต้องสามารถใช้งานได้นานกว่า 2 ชั่วโมง และจะต้องส่องสว่างที่เส้นทางหนีไฟ ลิฟต์ดับเพลิง ระบบสื่อสาร และเครื่องสูบน้ำด้วย

หลักการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ให้ความใส่ใจ และสามารถให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการตรวจสอบที่ถูกต้องได้อย่างครบวงจร โดยหลักการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 • เดินสำรวจ คือ การเดินสำรวจภาพรวมของอาคาร และตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า สภาพขั้วไฟฟ้า สภาพคันโยกเบรกเกอร์ ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่
 • ตรวจด้วยเครื่องมือ ใช้มัลติมิเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น แผงวงจรไฟฟ้า และหลอดไฟต่าง ๆ
 • ตรวจสภาพสายไฟ ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะให้คำปรึกษาในการตรวจสอบสายไฟว่า มีการเลือกใช้สายไฟที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละจุดหรือไม่ และการติดตั้งจะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ที่สำคัญจะต้องมีการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
 • ตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตัวคันโยกคือจุดแรกที่จะต้องตรวจสอบว่า เมื่อโยกไปตำแหน่ง No หากไม่เกิดการล็อก หมายความว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ชำรุด จากนั้นให้นำอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแท่งกดไปที่ปุ่ม Reset ซึ่งถ้าหากปกติดีคันโยกจะเด้งกลับมา แต่ถ้าคันโยกไม่เด้งหมายความว่ามีการชำรุดเกิดขึ้น

ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร

ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร

เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่จะตรวจสอบโดยละเอียด เพราะหากเกิดความผิดพลาดย่อมสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่โดยรอบได้ โดยเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มักใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น รถเครน, รถตัก, รถขุดดิน, รถบด, รถปูยาง, รถดันดิน และรถยก เป็นต้น

ซึ่งในปัจจุบันเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการพัฒนาไปมาก บางชนิดสามารถใช้งานได้หลากลายประเภทการทำงาน ดังนั้นที่ปรึกษางานก่อสร้างจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับช่างผู้ชำนาญงาน เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้า, ระบบเครื่องยนต์, ระบบสายพาน, ทดสอบสภาพของเหลวในเครื่องจักร, ตรวจสอบช่วงล่าง, ตรวจสอบระบบล้อและยาง, ตรวจสอบปุ่มคอนโทรลที่แผงควบคุมว่าใช้งานได้ดีทุกปุ่ม และตรวจสอบตารางการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรว่ามีการซ่อมบำรุงตามระยะที่กำหนดหรือไม่

ที่ปรึกษางานก่อสร้างตรวจสอบการซ่อมบำรุงของเครื่องจักร

งานที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ของ สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ จะครอบคลุมทุกกระบวนการก่อสร้าง ทั้งเรื่องของวัสดุและความปลอดภัยในการทำงาน และจะทำงานร่วมกับมืออาชีพในทุกสายงานที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น เรายังเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และชำนาญในการตรวจสอบบ้านก่อนโอนทั้งบ้านแบบพื้นราบทั่วไป ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม มีบริการตรวจบ้านในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เป็นต้น


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง มาหาคำตอบเรื่องนี้กัน
15 ก.ค. 2566

ทำไมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง มาหาคำตอบเรื่องนี้กัน

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร
28 พ.ค. 2566

หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
ก่อสร้างสำเร็จได้ดังใจ เมื่อมีที่ปรึกษางานก่อสร้าง เป็นเพื่อนแท้ของคุณ
05 ก.ค. 2566

ก่อสร้างสำเร็จได้ดังใจ เมื่อมีที่ปรึกษางานก่อสร้าง เป็นเพื่อนแท้ของคุณ

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง