ก่อสร้างสำเร็จได้ดังใจ เมื่อมีที่ปรึกษางานก่อสร้าง เป็นเพื่อนแท้ของคุณ

ก่อสร้างสำเร็จได้ดังใจ เมื่อมีที่ปรึกษางานก่อสร้าง เป็นเพื่อนแท้ของคุณ

29 มิ.ย. 2566   ผู้เข้าชม 226

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ทำหน้าที่รับดูแลควบคุมโครงการก่อสร้าง ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า ในเมื่อในการก่อสร้างก็มีทีมวิศวกรและทีมช่างรับเหมาดูแลโครงการอยู่แล้ว ทำไมต้องให้ที่ปรึกษางานก่อสร้างมาดูแลควบคุมอีก เพื่อไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้นนี้ เราจะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจว่า ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะมาเป็นผู้ช่วยเพื่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ได้อย่างไร และเพราะเหตุใดเจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้านควรมีที่ปรึกษาไว้ข้างกาย

ดูแลควบคุมโครงการก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง หน้าที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ภาพรวมหลัก ๆ ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง คือ ช่วยให้โครงการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยที่ไม่ต้องมาแก้ไขข้อผิดพลาดในวันส่งงาน เพราะคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีและยุ่งยากมากแน่ ๆ หากในวันส่งมอบงานจะต้องพบจุดบกพร่อง ใช้งานไม่ได้ หรือมีการชำรุดเสียหาย และเมื่อเกิดการแก้ไขภายหลัง ความยุ่งยากซับซ้อน และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็จะตามมา ดังนั้นนี่คือจุดเด่นในหน้าที่ของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง

โดยที่ปรึกษางานก่อสร้างจะช่วยตรวจงานตามแบบแปลนของวิศวกรไปทีละจุด ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ และถ้าหากพบข้อผิดพลาดที่ไม่ตรงกับแปลนของวิศวกร ที่ปรึกษาจะแจ้งให้ทีมรับเหมาแก้ไขทันที จึงช่วยให้งานสำเร็จได้แบบไร้ข้อผิดพลาด

นอกจากนี้แล้ว ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ควบคุมดูแลงบประมาณงานก่อสร้าง เพื่อให้มีความคุ้มค่าและเหมาะสม ตั้งแต่การเทียบราคา ตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ไปจนถึงการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะทำหน้าที่ดูแลกระบวนการก่อสร้างแทนคุณในทุกขั้นตอน เพื่อให้ให้ผลลัพธ์ตรงตามที่วิศวกรออกแบบมา และงานก่อสร้างจะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้พร้อมส่งมอบงานโดยไร้ข้อผิดพลาด

บริการที่ท่านจะได้รับ เมื่อใช้บริการที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

บริการที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า หน้าที่ของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ คือการควบคุมดูแลกระบวนการก่อสร้างทั้งหมด ดังนั้นการให้บริการที่ท่านจะได้รับจึงสามารถพูดคุยและตกลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ก่อนที่จะระบุลงไปในสัญญาได้ และบริการโดยส่วนใหญ่ที่บริษัทที่ปรึกษามีให้บริการคือ

1.  ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานสถาปัตยกรรม เช่น

 • ความสมบูรณ์แข็งแรงของกำแพง
 • ความเรียบร้อยของการเก็บงานเพดาน
 • ความแข็งแรงของการติดตั้งประตู และหน้าต่าง
 • การปูพื้นได้มาตรฐาน และการตกแต่งถูกต้องตามแปลน
 • บันไดใช้วัสดุก่อสร้างตรงตามกำหนด
 • ห้องน้ำและสุขภัณฑ์เลือกใช้ได้ตรงตามสเปค
 • ประตูและรั้วมีความแข็งแรง และตรงตามตำแหน่งในแปลน
 • ภูมิทัศน์และฮาร์ดสเคป โดยต้องมีการซ่อมแซมถนนคืนให้สาธารณะเรียบร้อย

2. ตรวจสอบความแข็งแรงถูกต้องของหลังคา เช่น

 • ระบบป้องกันความร้อนถูกต้องตามสเปค
 • งานเดินไฟฟ้าเหนือฝ้าเพดานมีความถูกต้องและปลอดภัย
 • งานมุงหลังคามีความแข็งแรงและเก็บงานได้เรียบร้อย
 • ทดสอบการรั่วซึมของหลังรา
 • ตรวจสอบวัสดุฝ้าเพดานให้ตรงตามสเปค
 • ตรวจสอบระบบป้องกันนกและแมลง
 • ตรวจสอบรางระบายน้ำ

3. ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างหลัก เช่น

 • ตรวจสอบโครงสร้างหลัก ทั้งเสาเข็มและคานให้ถูกต้องตามสเปค
 • ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา
 • ตรวจสอบและวัดค่ามาตฐานเพื่อหาการทรุดตัว

4. ตรวจสอบความปลอดภัยของงานไฟฟ้า เช่น

 • ตรวจสอบการเดินสายไฟทั้งโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามแปลนในแต่ละจุด
 • ตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้จริงและปลอดภัย เช่น ดวงไฟ และปลั๊กไฟ
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง

5. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลให้มีความเรียบร้อย เช่น

 • ตรวจสอบปั๊มน้ำและแท็งก์น้ำว่าไม่มีการรั่วซึม และใช้งานได้จริง
 • ตรวจสอบระบบน้ำเสียและการระบายน้ำว่าไม่มีอะไรอุดตัน
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังบำบัดน้ำเสีย
 • ตรวจสอบระบบการระบายน้ำใต้ดิน และท่อระบายน้ำ

ควบคุมดูแลกระบวนการก่อสร้าง

5 ขั้นตอนมาตรฐาน เพื่อการติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง

สำหรับท่านที่มีความสนใจต้องการติดต่อประสานงานกับที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ และมีความประสงค์จะให้ทีมงานเข้าไปช่วยเหลือตรวจสอบอาคาร สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนการทำงานการตรวจสอบอาคาร

 1. พูดคุยเบื้องต้น เพื่อให้บริษัทประเมินและส่งใบเสนอราคา โดยคำนวณจากตารางค่าบริการมาตรฐานให้ท่านตัดสินใจ
 2. เมื่อตกลงราคาและทำสัญญาเป็นที่เรียบร้อย บริษัทจะทำการนัดวันและเวลาเพื่อเข้าตรวจสอบ
 3. ไม่เกิน 3 วันหลังจากวันนัด บริษัทจะเข้าทำการตรวจสอบครั้งที่ 1 โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 4. เมื่อเสร็จเรียบร้อย บริษัทจะส่งรายงานที่จัดทำเป็นรูปเล่ม โดยใช้รูปและแผนผังประกอบที่เข้าใจง่าย
 5. การตรวจสอบในครั้งที่ 2 และ 3 บริษัทจะให้เจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ หรือตัวแทนเป็นผู้นัดหมาย

ทุกครั้งที่มีการก่อสร้างบ้าน อาคาร หรือโครงการต่าง ๆ หากคุณต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและร่วมทำงานด้วย เพื่อให้การก่อสร้างได้คุณภาพ สามารถอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ได้ระยะยาว ไม่ต้องเสียเวลาซ่อมแซมภายหลัง

รับตรวจบ้านเชียงใหม่

“สแควร์วัน อินสเปคเตอร์” บริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ ยินดีให้บริการและพร้อมเป็นที่ปรึกษาคู่ใจทุกท่าน ทั้งนี้เรายังให้บริการตรวจบ้านในจังหวัดใกล้เคียงด้วย เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เป็นต้น บริษัทฯ มีทีมสถาปนิกและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานออกแบบและงานก่อสร้าง พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน และเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ให้ความไว้วางใจและมั่นใจใช้บริการตรวจอาคารของบริษัทฯ มาแล้วกว่า 200 อาคาร


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

การติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาในโครงการก่อสร้าง
13 มิ.ย. 2566

การติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาในโครงการก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา
28 มิ.ย. 2566

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง
04 มิ.ย. 2566

วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง