ก่อสร้างสำเร็จได้ดังใจ เมื่อมีที่ปรึกษางานก่อสร้าง เป็นเพื่อนแท้ของคุณ

ก่อสร้างสำเร็จได้ดังใจ เมื่อมีที่ปรึกษางานก่อสร้าง เป็นเพื่อนแท้ของคุณ

29 มิ.ย. 2566   ผู้เข้าชม 23

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ทำหน้าที่รับดูแลควบคุมโครงการก่อสร้าง ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า ในเมื่อในการก่อสร้างก็มีทีมวิศวกรและทีมช่างรับเหมาดูแลโครงการอยู่แล้ว ทำไมต้องให้ที่ปรึกษางานก่อสร้างมาดูแลควบคุมอีก เพื่อไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้นนี้ เราจะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจว่า ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะมาเป็นผู้ช่วยเพื่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ได้อย่างไร และเพราะเหตุใดเจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้านควรมีที่ปรึกษาไว้ข้างกาย

ดูแลควบคุมโครงการก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง หน้าที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ภาพรวมหลัก ๆ ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง คือ ช่วยให้โครงการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยที่ไม่ต้องมาแก้ไขข้อผิดพลาดในวันส่งงาน เพราะคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีและยุ่งยากมากแน่ ๆ หากในวันส่งมอบงานจะต้องพบจุดบกพร่อง ใช้งานไม่ได้ หรือมีการชำรุดเสียหาย และเมื่อเกิดการแก้ไขภายหลัง ความยุ่งยากซับซ้อน และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็จะตามมา ดังนั้นนี่คือจุดเด่นในหน้าที่ของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง

โดยที่ปรึกษางานก่อสร้างจะช่วยตรวจงานตามแบบแปลนของวิศวกรไปทีละจุด ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ และถ้าหากพบข้อผิดพลาดที่ไม่ตรงกับแปลนของวิศวกร ที่ปรึกษาจะแจ้งให้ทีมรับเหมาแก้ไขทันที จึงช่วยให้งานสำเร็จได้แบบไร้ข้อผิดพลาด

นอกจากนี้แล้ว ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ควบคุมดูแลงบประมาณงานก่อสร้าง เพื่อให้มีความคุ้มค่าและเหมาะสม ตั้งแต่การเทียบราคา ตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ไปจนถึงการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะทำหน้าที่ดูแลกระบวนการก่อสร้างแทนคุณในทุกขั้นตอน เพื่อให้ให้ผลลัพธ์ตรงตามที่วิศวกรออกแบบมา และงานก่อสร้างจะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้พร้อมส่งมอบงานโดยไร้ข้อผิดพลาด

บริการที่ท่านจะได้รับ เมื่อใช้บริการที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

บริการที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า หน้าที่ของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ คือการควบคุมดูแลกระบวนการก่อสร้างทั้งหมด ดังนั้นการให้บริการที่ท่านจะได้รับจึงสามารถพูดคุยและตกลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ก่อนที่จะระบุลงไปในสัญญาได้ และบริการโดยส่วนใหญ่ที่บริษัทที่ปรึกษามีให้บริการคือ

1.  ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานสถาปัตยกรรม เช่น

 • ความสมบูรณ์แข็งแรงของกำแพง
 • ความเรียบร้อยของการเก็บงานเพดาน
 • ความแข็งแรงของการติดตั้งประตู และหน้าต่าง
 • การปูพื้นได้มาตรฐาน และการตกแต่งถูกต้องตามแปลน
 • บันไดใช้วัสดุก่อสร้างตรงตามกำหนด
 • ห้องน้ำและสุขภัณฑ์เลือกใช้ได้ตรงตามสเปค
 • ประตูและรั้วมีความแข็งแรง และตรงตามตำแหน่งในแปลน
 • ภูมิทัศน์และฮาร์ดสเคป โดยต้องมีการซ่อมแซมถนนคืนให้สาธารณะเรียบร้อย

2. ตรวจสอบความแข็งแรงถูกต้องของหลังคา เช่น

 • ระบบป้องกันความร้อนถูกต้องตามสเปค
 • งานเดินไฟฟ้าเหนือฝ้าเพดานมีความถูกต้องและปลอดภัย
 • งานมุงหลังคามีความแข็งแรงและเก็บงานได้เรียบร้อย
 • ทดสอบการรั่วซึมของหลังรา
 • ตรวจสอบวัสดุฝ้าเพดานให้ตรงตามสเปค
 • ตรวจสอบระบบป้องกันนกและแมลง
 • ตรวจสอบรางระบายน้ำ

3. ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างหลัก เช่น

 • ตรวจสอบโครงสร้างหลัก ทั้งเสาเข็มและคานให้ถูกต้องตามสเปค
 • ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา
 • ตรวจสอบและวัดค่ามาตฐานเพื่อหาการทรุดตัว

4. ตรวจสอบความปลอดภัยของงานไฟฟ้า เช่น

 • ตรวจสอบการเดินสายไฟทั้งโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามแปลนในแต่ละจุด
 • ตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้จริงและปลอดภัย เช่น ดวงไฟ และปลั๊กไฟ
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง

5. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลให้มีความเรียบร้อย เช่น

 • ตรวจสอบปั๊มน้ำและแท็งก์น้ำว่าไม่มีการรั่วซึม และใช้งานได้จริง
 • ตรวจสอบระบบน้ำเสียและการระบายน้ำว่าไม่มีอะไรอุดตัน
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังบำบัดน้ำเสีย
 • ตรวจสอบระบบการระบายน้ำใต้ดิน และท่อระบายน้ำ

ควบคุมดูแลกระบวนการก่อสร้าง

5 ขั้นตอนมาตรฐาน เพื่อการติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง

สำหรับท่านที่มีความสนใจต้องการติดต่อประสานงานกับที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ และมีความประสงค์จะให้ทีมงานเข้าไปช่วยเหลือตรวจสอบอาคาร สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนการทำงานการตรวจสอบอาคาร

 1. พูดคุยเบื้องต้น เพื่อให้บริษัทประเมินและส่งใบเสนอราคา โดยคำนวณจากตารางค่าบริการมาตรฐานให้ท่านตัดสินใจ
 2. เมื่อตกลงราคาและทำสัญญาเป็นที่เรียบร้อย บริษัทจะทำการนัดวันและเวลาเพื่อเข้าตรวจสอบ
 3. ไม่เกิน 3 วันหลังจากวันนัด บริษัทจะเข้าทำการตรวจสอบครั้งที่ 1 โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 4. เมื่อเสร็จเรียบร้อย บริษัทจะส่งรายงานที่จัดทำเป็นรูปเล่ม โดยใช้รูปและแผนผังประกอบที่เข้าใจง่าย
 5. การตรวจสอบในครั้งที่ 2 และ 3 บริษัทจะให้เจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ หรือตัวแทนเป็นผู้นัดหมาย

ทุกครั้งที่มีการก่อสร้างบ้าน อาคาร หรือโครงการต่าง ๆ หากคุณต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและร่วมทำงานด้วย เพื่อให้การก่อสร้างได้คุณภาพ สามารถอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ได้ระยะยาว ไม่ต้องเสียเวลาซ่อมแซมภายหลัง

รับตรวจบ้านเชียงใหม่

“สแควร์วัน อินสเปคเตอร์” บริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ ยินดีให้บริการและพร้อมเป็นที่ปรึกษาคู่ใจทุกท่าน ทั้งนี้เรายังให้บริการตรวจบ้านในจังหวัดใกล้เคียงด้วย เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เป็นต้น บริษัทฯ มีทีมสถาปนิกและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานออกแบบและงานก่อสร้าง พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน และเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ให้ความไว้วางใจและมั่นใจใช้บริการตรวจอาคารของบริษัทฯ มาแล้วกว่า 200 อาคาร


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง มาหาคำตอบเรื่องนี้กัน
15 ก.ค. 2566

ทำไมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง มาหาคำตอบเรื่องนี้กัน

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
การตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง สิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านต้องเข้าใจ
20 มิ.ย. 2566

การตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง สิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านต้องเข้าใจ

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร
28 พ.ค. 2566

หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง