การติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาในโครงการก่อสร้าง

การติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาในโครงการก่อสร้าง

04 มิ.ย. 2566   ผู้เข้าชม 623

ขอบเขตของงานตรวจบ้านจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากผู้ตรวจบ้านจะเดินสำรวจความเรียบร้อยรอบ ๆ สิ่งปลูกสร้าง ตรวจความเรียบร้อยใต้หลังคา และตรวจความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านแล้ว ระบบไฟฟ้าและประปาคือโจทย์ใหญ่ที่ผู้ตรวจบ้านจะให้ความสำคัญ คุณสมบัติของผู้ตรวจบ้านที่ดีจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาด้วย ซึ่งข้อนี้บริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่จะทราบดีถึงความสำคัญ สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าของโครงการควรเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับ เพื่อให้ผลงานที่ออกมาไร้จุดบกพร่อง

การติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปา

การติดตั้งระบบไฟฟ้าและการทดสอบ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

การติดตั้งระบบไฟฟ้าและการทดสอบ

การติดตั้งระบบไฟฟ้าบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่จะทราบดีว่า เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งของผู้ติดตั้งเอง และผู้อยู่อาศัย ดั้งนั้นในขั้นตอนการทำงานจึงไม่ได้มีเพียงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการทดสอบระบบไฟฟ้าด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

ขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่สามารถตัดวงจรไฟฟ้าได้แบบอัตโนมัติ

 • เลือกใช้บริการทีมช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์เท่านั้น
 • เลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถตัดวงจรไฟฟ้าได้แบบอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ถ้าหากเกิดมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการ อุปกรณ์จะทำการตัดวงจรไฟฟ้าทันที
 • จะต้องมีการติดตั้งสายดิน เพราะสายดินคืออุปกรณ์ที่จะทำให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลระบายลงสู่พื้นดิน โดยสายดินจะต้องติดตั้งที่ศูนย์รวมเมนไฟ และจะทำงานคู่กับอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
 • การติดตั้งระบบไฟฟ้า จะต้องไม่รวมเอาทุกอุปกรณ์ไปต่อเชื่อมกับสวิตช์ไฟเพียงอันเดียว ควรจะมีการแยกสัดส่วนของวงจรแต่ละอัน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้บำรุงรักษาได้ง่ายด้วย
 • การวางระบบไฟฟ้า ช่างจะต้องมีความรู้เรื่องปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ภายในโครงการก่อสร้าง เพื่อนำไปสู่การเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ถูกต้องตามขนาดที่ต้องการ สายไฟที่เล็กเกินกว่ากระแสไฟฟ้าจะทำให้เกิดความร้อนสูงและลัดวงจรได้
 • การเดินสายไฟให้เกิดความสวยงามต่อสถานที่ อย่างการเดินสายไฟใต้ผนัง หรือใต้ฝ้า ช่างจะต้องเดินสายไฟภายในท่อร้อยสายไฟ เพื่อรักษาสภาพของสายไฟให้มีความสมบูรณ์ และป้องกันสิ่งแปลกปลอม เช่น หนู แมลง ฝุ่น หรือสิ่งอื่น ๆ ที่จะทำลายสายไฟ

ขั้นตอนการทดสอบระบบไฟฟ้า

ขั้นตอนการทดสอบระบบไฟฟ้า

 • การทดสอบด้วยการสัมผัส ทั้งการดูสภาพความเรียบร้อย การดมกลิ่นไหม้ และการใช้หลังมือสัมผัส และทดสอบสภาพคันโยกของเบรกเกอร์ไฟฟ้า
 • การทดสอบด้วยเครื่องมือ คือการใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็คความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น แผงวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ และหลอดไฟ เป็นต้น
 • ตรวจสอบสภาพของสายไฟ ว่ามีขนาดที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนหรือไม่ รวมไปถึงทดสอบฉนวนไฟฟ้าว่าติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเหมาะสมหรือไม่ อีกทั้งตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งสายไฟว่ามีอะไรมากดทับ หรือมีรอยต่อหลวมเกินไปหรือไม่
 • ทดสอบเปิด-ปิดไฟทั้งโครงการ

การติดตั้งระบบประปาและการทดสอบ เพื่ออายุการใช้งานที่ยืนยาว

การติดตั้งระบบประปาและการทดสอบ

การติดตั้งระบบประปาเป็นหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่บริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นว่าไม่ควรเกิดข้อผิดพลาด เพราะผลที่ตามมาคือการแก้ไขที่ไม่อาจจะทำให้งานออกมามีคุณภาพที่ดีดังเดิมได้ เนื่องจากการทำระบบประปาต้องมีการขุด การวางท่อ และการเดินระบบท่อหลากหลายขั้นตอน

ขั้นตอนการติดตั้งระบบประปา

ขั้นตอนการติดตั้งระบบประปา

 • ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะร่วมกับเจ้าของโครงการวางแนวเขตสำหรับการขุดเพื่อการวางท่อ โดยที่ปรึกษางานก่อสร้างจะต้องทำหน้าที่ขอคำปรึกษาและเจรจากับหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วย
 • ทำการตีเส้นเพื่อใช้เครื่องตัดคอนกรีต ตัดตามแนวท่อที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ จากนั้นทุบคอนกรีตออก และขุดร่องตามแนวที่ต้องการวางท่อ โดยเผื่อพื้นที่สำหรับการกลบและการใช้เครื่องบัดอัดในขั้นตอนสุดท้าย
 • เมื่อวางท่อแล้วให้ปรับระดับดิน และกลบทับด้วยทราย หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้ระบุเอาไว้ในสัญญาโครงการ สิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้มีเศษคอนกรีต หรือสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ภายในร่องท่อ หากมีต้องจัดการเก็บออกให้หมด
 • กลบท่อและทำถนนคืนสาธารณะให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการทดสอบระบบประปา

ขั้นตอนการทดสอบระบบประปา

 • ค่อย ๆ เติมน้ำเข้าท่อประปา จนน้ำเต็มท่อ จากนั้นไล่อากาศออกจากท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หมด
 • อัดความดันเข้าสู่ท่อ ซึ่งขนาดความดันที่ใช้ทดสอบระบบ หากเป็นท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 500-1,800 มิลลิเมตร จะใช้ความดันไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ส่วนท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร จะใช้ความดันที่ไม่ต่ำกว่า 6 กิโลเมตรต่อตารางเซนติเมตร โดยวิธีการทดสอบจะคงความดันระดับนี้เอาไว้ภายในท่อ ด้วยระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อทดสอบความการแตกและความแข็งแรงของท่อ
 • เมื่อทดสอบความแข็งแรงของท่อแล้ว จะไปทดสอบการรั่วซึมของข้อต่อต่าง ๆ ซึ่งหากพบการรั่วซึมก็สามารถทำการซ่อมแซมแก้ไขได้ทันที

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทความเรื่องการติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาในโครงการก่อสร้าง การที่จะติดตั้งหรือว่าทดสอบถือว่าต้องใช้ความรู้ความชำนาญด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาพอสมควรเลยทีเดียว

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

แต่ถ้าหากใครไม่อยากยุ่งยากกับการทดสอบระบบเองหรือกำลังมองหาที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรึกษางานก่อสร้างโดยเฉพาะ สามารถเข้าใจระบบและกระบวนการทำงานได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบจุดชำรุดเสียหาย และสามารถให้คำปรึกษา ติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผลงานของทุกโครงการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หากลูกค้าท่านใดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่นี้ หรืออยู่ในจังหวัดใกล้เคียง และมีข้อสงสัยหรือต้องการให้ทีมงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือ สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ นอกจากเราจะมีบริการที่ปรึกษางานก่อสร้างแล้ว เรายังมีบริการตรวจบ้านจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงรายอีกด้วย สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษากับทีมงานได้เลยนะครับ


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง มาหาคำตอบเรื่องนี้กัน
15 ก.ค. 2566

ทำไมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง มาหาคำตอบเรื่องนี้กัน

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร
28 พ.ค. 2566

หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง