เกี่ยวกับทีมงานของเรา

บ้านเป็นสิ่งหนึ่งในความฝันของหลายๆคน ที่จะซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อลงทุน ซึ่งในการก่อสร้างย่อมมีการแก้ไขงานให้ดีที่สุดเพื่อให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคาร ได้รับบ้านที่ได้มาตรฐานงานก่อสร้างให้ได้มากที่สุด

ทีมงานตรวจสอบอาคารของ SQUAREONE INSPECTOR ของเราเป็นทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ผู้มีใบประกอบวิชาชีพและประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างและตรวจสอบอาคาร เราตั้งใจใส่ใจการตรวจสอบบ้านและอาคารทุกอย่างอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลงานก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านและเจ้าของอาคาร